Kaidro: BOB variations

Wren cromwell screenshot007
Wren cromwell enginescreengrabs 0008 layer 32
Wren cromwell wren cromwell wren gadget bot title boardsm